Is schoolsoft.se safe? Reviews & Ratings

SchoolSoft är en gemensam arena som både personal, elever och föräldrar känner igen sig i. Administration, dokumentation, dialog med hemmet samt ett pedagogiskt stöd samlas på en och samma plats.

Do you own this site?Click here

Protect yourself from harmful sitesAdd WOT

Share your feedback about schoolsoft.se

schoolsoft.se reviews
NewestOldestPopular

Safety Rating Breakdown

Categories
Good site

Trustworthiness

74 / 100

Child Safety

93 / 100