Protect yourself
from bad websites
Award winning security extension for your browser
(100% Free. No in-app payments or subscriptions)
7,000+ reviews  in Google Chrome
1,200,000+ users  have installed WOT and are browsing safely
Detect phishing scams and malware
Know which internet shops you can trust
Rate websites!
Help clean the internet

Is vi-vn.o.facebook.com safe? Reviews & Ratings

Facebook là một tiện ích có tính xã hội để kết nối mọi người với bạn bè và những người đang sống, học tập và làm việc xung quanh họ. Mọi người sử dụng Facebook để giữ liên lạc với bạn bè, tải hình ảnh một cách không giới hạn, đăng các liên kết và video, và để hiểu thêm về những người họ đã gặp.

Do you own this site?Click here

Protect yourself from harmful sitesAdd WOT to Chrome

Share your feedback about vi-vn.o.facebook.com

vi-vn.o.facebook.comreviews
NewestOldestPopular

Safety Rating Breakdown

Categories

Good siteSite for kidsOther

Trustworthiness

81 / 100

Child Safety

82 / 100