Is foody.vn safe? Reviews & Ratings

Foody.vn là nơi chia sẻ và đánh giá địa điểm, với hàng ngàn địa điểm về ẩm thực, giải trí cùng hàng ngàn bình luận. Tham gia để chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng

Do you own this site?Click here

Protect yourself from harmful sitesAdd WOT

Share your feedback about foody.vn

foody.vn reviews
NewestOldestPopular

Safety Rating Breakdown

Categories
Good site

Trustworthiness

65 / 100

Child Safety

80 / 100