nhandan.com.vn é seguro?

3
starstarstarempty-starempty-star
(2 Avaliações)
Bom site
Notícia
Reivindicar este site
Pergunte à nossa comunidade
Compartilhar:

nhandan.com.vn

3
starstarstarempty-starempty-star
(2 Avaliações)
Proteja Seu Telefone
1. Obtenha alertas sobre websites inseguros.
2. Bloqueie conteúdo adulto.
3. Fique seguro em qualquer lugar.
Compartilhe seus pensamentos...
starempty-star
Medíocre
starempty-star
Razoável
starempty-star
Mediano
starempty-star
Bom
starempty-star
Excelente
2 Avaliações da comunidade
Ordenar por:
Recentes
Feb 7, 2014
starstarhalf-starempty-starempty-star
Nhiều bài xã luận thể hiện quan điểm riêng của tác giả, hoặc nhằm hướng dư luận theo một chiều hướng nào đó. Thông tin trên báo này cần được đọc với sự kiểm chứng cẩn thận từ các nguồn khác nhằm tránh bị dẫn dắt theo ý đồ riêng của tác giả. Các thông tin trên báo đều bị kiểm duyệt kỹ càng bởi Nhà Nước (mặc dù nó có tên là Nhân Dân), có thể coi đây là một cơ quan phát ngôn của Nhà Nước. Nhiều bài viết trên tờ báo có xu hướng ngăn chặn những quyền dân chủ, và theo đường lối bảo thủ hạn chế quyền công dân.
Útil
1
Mar 11, 2011
starempty-starempty-starempty-starempty-star
Quote:"The voice of the (communist) party of Vietnam."
Útil

Sobre este site

Confiabilidade
60
/100
Segurança da Criança
62
/100