Безопасен ли nhandan.com.vn?

3
starstarstarempty-starempty-star
(2 отзывов)
Хороший сайт
Новости
Заявить права на сайт
Задать вопрос сообществу
Поделиться:

nhandan.com.vn

3
starstarstarempty-starempty-star
(2 отзывов)
Защитите свой телефон
1. Получайте оповещения о небезопасных сайтах.
2. Блокируйте контент для взрослых.
3. Оставайтесь в безопасности на ходу.
Поделитесь своим мнением...
starempty-star
Плохо
starempty-star
Нормально
starempty-star
Средне
starempty-star
Хорошо
starempty-star
Отлично
2 отзывов
Сортировать по:
Новые
7 февр. 2014 г.
starstarhalf-starempty-starempty-star
Nhiều bài xã luận thể hiện quan điểm riêng của tác giả, hoặc nhằm hướng dư luận theo một chiều hướng nào đó. Thông tin trên báo này cần được đọc với sự kiểm chứng cẩn thận từ các nguồn khác nhằm tránh bị dẫn dắt theo ý đồ riêng của tác giả. Các thông tin trên báo đều bị kiểm duyệt kỹ càng bởi Nhà Nước (mặc dù nó có tên là Nhân Dân), có thể coi đây là một cơ quan phát ngôn của Nhà Nước. Nhiều bài viết trên tờ báo có xu hướng ngăn chặn những quyền dân chủ, và theo đường lối bảo thủ hạn chế quyền công dân.
Полезный
1
11 мар. 2011 г.
starempty-starempty-starempty-starempty-star
Quote:"The voice of the (communist) party of Vietnam."
Полезный

О сайте

Благонадёжность
60
/100
безопасность для детей
62
/100