Is nhandan.com.vn Safe?

3
starstarstarempty-starempty-star
(2 Reviews)
Good site
News
Claim this site
Ask our community
Share:
Share your thoughts...
starempty-star
Poor
starempty-star
Fair
starempty-star
Average
starempty-star
Good
starempty-star
Excellent
2 Reviews by the community
Sort by:
Newest
Feb 7, 2014
starstarhalf-starempty-starempty-star
Nhiều bài xã luận thể hiện quan điểm riêng của tác giả, hoặc nhằm hướng dư luận theo một chiều hướng nào đó. Thông tin trên báo này cần được đọc với sự kiểm chứng cẩn thận từ các nguồn khác nhằm tránh bị dẫn dắt theo ý đồ riêng của tác giả. Các thông tin trên báo đều bị kiểm duyệt kỹ càng bởi Nhà Nước (mặc dù nó có tên là Nhân Dân), có thể coi đây là một cơ quan phát ngôn của Nhà Nước. Nhiều bài viết trên tờ báo có xu hướng ngăn chặn những quyền dân chủ, và theo đường lối bảo thủ hạn chế quyền công dân.
Helpful
1
Mar 11, 2011
starempty-starempty-starempty-starempty-star
Quote:"The voice of the (communist) party of Vietnam."
Helpful

About this site

Trustworthiness
60
/100
Child Safety
62
/100
This site uses cookies for analytics and personalised content. By continuing to browse this site, you agree to our cookies policy
Accept